Norveç Vatandaşlığı

Norveç Vatandaşlığı

Norveç Vatandaşlığı

Norveç'te yaşayan yabancı uyruklu kişilerin Norveç vatandaşlığına geçmelerini düzenleyen birden çok yasa bulunmaktadır. Norveç'e geliş nedeni, oturma süresi ya da oturuma izni statüsü gibi ayrıntılar, bir yabancının Norveç vatandaşlığına geçmesinde hangi yasadan faydalanabileceğinin belirlenmesi açısında önemlidir.

Norveç vatandaşlığına geçme, her şeyden öncelikle her ülke vatandaşının özgür iradesi ile karar vermesi gerekli bir konudur. Norveç vatandaşlığına geçilmesi halinde seçme ve seçilme hakkından, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde serbest dolaşma hakkına, Norveç vatandaşlaırna tanınan her türlü hak ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine hadar birçok yolun açılmasını

Uzun süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içinde ikamet eden ve bu sınırlar içinde yaşama tutunan her bireyin kendi isteği ya da sonradan farklı nedenlerle yaşamata başladığı devlet sınırları içinde yaşama hakkı araması kanunlarla belirlenmiştir.

Norveç gibi geçmişinde göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Norveç vatandaşlığına geçmek için gerekli hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu nedenlerle Norveç'te uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan ülkelerin vatandaşları Norveç vatandaşlığı hakkını daha kolay ve hızlı bir şekilde kazanabilirler.

Farklı nedenlerle Norveç vatandaşlığına geçiş yolları bulunan kişilerin ise yasalarla belirlenen haklarını araması sonucu Norveç vatandaşlığına geçişleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemlli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur.

Norveç'te belirli bir süre yaşamış ve belirli bir yaşam standartları oluşturulmuş kişiler için sağlanan Norveç vatandaşlığı almak için gerekli şartların yerine getirilmesi ve bu şartların tamamlanması Norveç vatandaşlığının kazanılması bu bakımdan önemlidir.

Norveç Vatandaşlık Şartları

Norveç Ankara Büyükelçiliği'nden oturma ve çalışma iznine başvuru yapmak için ilk olarak başvuru kaydının elektronik ortamda yapılması gereklidir. Bu şekilde vize ücreti ödenir ve evraklarla birlikte Büyükelçiliğe başvurunun sunulması için randevu alınması gereklidir. Sponsor olan kişi (Norveç'teki taraf) ya da bir kişi de başvuru sahibi adına elektronil başvuru kaydını yapabilmektedir.

Başvuru için gereken evrakları beyan edebilmek için başvuru sahibinin bizzat gelmesi şarttır. Randevu alınmadan başvuru işlemleri kabul edilmemektedir. Tüm aile göçü başvurularında tam tekmil vukuatlı nüfus kayır örneği'nin başvuru evraklarıyla birlikte sıunulması gereklidir.